Gnosjöanda

Var i helgen i Gnosjö, bl a i dess simhall. Passade på att då fråga om den berömda Gnosjöandan finns.

Gnosjöandan

Gnosjöandan

Jodå mannan i bastun intygade att här hjälps vi, företagen, åt. Får något företag en stor order så hjälper andra företag, vid behov, till för att lösa uppgiften. Vi ser oss inte som konkurrenter utan kollegor.

Fortsätt läsa

Greklands öde

Greklands öde är vårat öde. Många av oss bär på skulder, både som privatpersoner inom Sverige och sett sammantaget, till länder. Så här stor är olika länders statsskuld:

Statsskulder i Europa 2010

Statsskulder i Europa 2010

EMU, den ekonomiska och monetära unionen inom EU, bygger på Maastrichtfördraget som trädde i kraft 1 november 1993. I fördraget anges ett antal villkor, Maastrichtkriterierna, för att ett medlemsland ska anses kvalificerat att delta i EMU. Ett sådant kriterium är att den offentliga skulden i ett land får uppgå till högst 60 procent av BNP. Ett flertal länder bryter alltså mot kravet. 1997 fick EU-länderna ytterligare ett krav på sig: ett EU-land får inte ha ett budgetunderskott som är större än tre procent av BNP. Dessa båda krav, på statsskuld och budgetunderskott, är centrala delar i EU:s Stabilitets- och tillväxtpakt. För närvarande är det väldigt få EU-länder som klarar dem.

Fortsätt läsa

Häckeberga och Romeleåsen

Jakten på högsta punkten på Romelåsen började vid Romeleklint Romeleåsen (som egentligen inte är en ås, utan en horst):

En bra beskrivning av den högsta (186 m ö h, är Kläggerödshöjden i byn Kläggeröd vid Stenberget mellan Veberöd och Skurup) och näst högsta (Romeleklint, 175 m) ”topparna” inom Romeleåsen finns här: stellapolarisaventyr.blogspot.com/2009/09/romeleasen-1865. Som framgår av bloggen så är Kläggerödshöjden ingen höjd, ”kullen” (på 186,5 m) är till och med svår att upptäcka!?

Fortsätt läsa

Hajtänders hållbarhet och betydelse

Länge ville man inte se att fossiler var avtryck från mycket länge sedan. Det var danksen Nicolaus Steno (1638-1688) som la fram en teori om att de hajtänder (som de på den tiden bl a trodde var ”drakstenar” eller ”ormstenar”).

Samling tänder från juvenila Megalodon från ett förmodat uppväxtområde i Panama.

Samling tänder från juvenila Megalodon från ett förmodat uppväxtområde i Panama.

Steno trodde på ett bokstavligt historiskt skapande av Gud, så som det beskrivs i Bibeln, samt även den globala översvämningen. Detta gällde [även] för grundarna av många andra vetenskapliga discipliner. Även om vissa av dem inte skulle betraktas som teologiskt sunda i alla stycken är det ändå lärorikt att notera att den moderna vetenskapen blomstrade inom en intellektuell ram av tro på en sex-dagars Skapelse för ungefär 6 000 år sedan.

Lek är kreativt, lönsamt och skapar mening

Två intressanta personer lyftes fram  i P1:s Vetandets värld, Lekande lätt på jobbet: Samuel West och Lars-Erik Berg. De pratade om vikten av lek (även för vuxna) för kreativitet, lärande och skapande av mening.

Samuel West

Samuel West

Samuel West presenterar en studie som fokuserar på hur lek och lekfullheten kan främja en kreativ och innovativ arbetsplats.

På jobbet riskerar man att ses som oseriös, inkompetent och fånig om man släpper fram sin lekfullhet. Men mycket tyder på att kreativt framgångsrika människor är just de som leker på jobbet. Och motsatsen till lek är inte arbete, det är depression. Det säger Samuel West, doktorand i psykologi vid Lunds universitet. Han forskar kring om det finns ett samband mellan en lekfull arbetsmiljö och  kreativa medarbetare.

På Samuel Wests hemsida kan man bl a läsa:

We don’t stop playing because we get old; we grow old because we stop playing.”
– George Bernard Shaw

Samuel West har har skrivit boken ”Konsten att bli kåt på jobbet”.

Lars-Erik Berg berättar hur lekfullhet handlar om nyfikenhet, och leken är livsnödvändig för att vi inte ska dö mentalt, säger Lars-Erik Berg, professor i socialpsykologi vid högskolan i Skövde Han menar att alla vuxna som är engagerade i och intresserade av sina arbeten ägnar sig åt en sorts lek – och att allt finns att vinna på att försöka ha barnasinnet kvar.

Lars-Erik Berg leker

Lars-Erik Berg leker och lär oss se vikten av lek

Urberget som sprack

Ulf Söderlundsreläsning – urberget som sprack, så visades plattektonikens påverkan på vad som är land och vad som hav. Kursen har ett Skånskt perspektiv, men även hur Indien ”bildades”/skapades visades  (hur Indiens förflyttades från östra  Afrika, för 100 Mår sedan till den plats Indien har idag, för 10 Mår sedan).

Hur kontinentala jordskorpan och oceanjordskorpan omvandlas/växer till diskuterades. Om kontinentala jordskorpan nu överhuvudtaget växer (senaste tiden, senaste 1000 miljoner åren):

Kontinenterna växer till längs sina kanter genom den vulkanism och magmatism som sker ovanför aktiva subduktionszoner, och som adderar uppsmält mantelmaterial till den kontinentala jordskorpan. Detta sker i nutid exempelvis runt Stilla Havet, och en enkel modell vore därför att kontinenterna växt till kontinuerligt och med jämn hastighet från början av Arkeikum till nu, och kommer att fortsätta göra så (kurva A i figuren nedan)

Kontinenterna växer till längs sina kanter genom den vulkanism och magmatism som sker ovanför aktiva subduktionszoner, och som adderar uppsmält mantelmaterial till den kontinentala jordskorpan. Detta sker i nutid exempelvis runt Stilla Havet.

Fortsätt läsa

Gillar verkligen www.tidernasrekrytering.se

Gillar verkligen Poolias satsning på Tidernas rekrytering. I december 2011 lanserade Poolia den digitala kampanjen ”Tidernas rekrytering”. Kampanjen bygger på humorn i Historiska fel-rekryteringar. 65 % har fått tips om testet via Facebook. I mitten av maj 2012 har 97000 gjort testet. Ett resultat är att Sverige saknars Doers. Men den/min profil som gjorts, ligger nu och flyter som en satellit ute i ingenstans:

en av mina vänner uppfattar mig på följande sätt

en av mina vänner uppfattar mig på följande sätt

Nedan följer några förslag på utveckling:

Fortsätt läsa