Vari består egentligen ledarskapet?

Vad är ledarskap, vad är en ledare? är frågor som man försökt besvara i minst 100 år. Många har gått ledarskapskurser (som kanske inte gett så mycket i längden). Enligt bl a Mats Alvesson kan det vara dags att tona ner såväl ledarskapssnacket som alla formella ”fina” beslut som tas av ledningen inom olika organisationer (som ändå inte blir genomfört). Låt oss dock först beskriva de olika ledarskapsskolor som i stora drag funnits de senaste 100 åren. Det är frestande att beskriva olika egenskaper hos en ledare, vilket ofta beskrivs som den första ledarskapsskolan. (Det finns även de som försökt beskriva vilka egenskaper man inte ska ha som chef/ledare). Forskning har dock visat att det finns inga generella egenskaper som på ett bra sätt kan fånga en generell bild av en ledare.

En annan ledarskapsskola försökte fånga olika stilar som en ledare kan arbeta utefter. De olika stilarna kan beskrivas utifrån två axlar, en uppgiftsorienterad och en personorienterad. Denna skola tänkte sig att ledaren skulle vara både uppgiftsorienterad och personorienterad.

På 60-talet kom en tredje skola, situationsanpassat ledarskap, där upphovsmännen tänkte sig att ledaren skulle Fortsätt läsa

Ledarskap

Vad är ledarskap, vad är en ledare? är frågor som man försökt besvara i minst 100 år. Det är frestande att, som svar på frågan, beskriva olika egenskaper hos en ledare, vilket ofta beskrivs som den första ledarskapsskolan. Forskning har dock visat att det finns inga generella egenskaper som på ett bra sätt kan fånga en generell bild av en ledare.

En annan ledarskapsskola försökte fånga olika stilar som en ledare kan arbeta utefter. De olika stilarna kan beskrivas utifrån två axlar, en uppgiftsorienterad och en personorienterad. Denna skola tänkte sig att ledaren skulle vara både uppgiftsorienterad och personorienterad.

På 60-talet kom en tredje skola, situationsanpassat ledarskap, där upphovsmännen tänkte sig att ledaren skulle växla mellan uppgiftsorienterad och personorientering beroende på hur mogen medarbetarna är. Fortsätt läsa