Hajtänders hållbarhet och betydelse

Länge ville man inte se att fossiler var avtryck från mycket länge sedan. Det var danksen Nicolaus Steno (1638-1688) som la fram en teori om att de hajtänder (som de på den tiden bl a trodde var ”drakstenar” eller ”ormstenar”).

Samling tänder från juvenila Megalodon från ett förmodat uppväxtområde i Panama.

Samling tänder från juvenila Megalodon från ett förmodat uppväxtområde i Panama.

Steno trodde på ett bokstavligt historiskt skapande av Gud, så som det beskrivs i Bibeln, samt även den globala översvämningen. Detta gällde [även] för grundarna av många andra vetenskapliga discipliner. Även om vissa av dem inte skulle betraktas som teologiskt sunda i alla stycken är det ändå lärorikt att notera att den moderna vetenskapen blomstrade inom en intellektuell ram av tro på en sex-dagars Skapelse för ungefär 6 000 år sedan.