Gillar verkligen www.tidernasrekrytering.se

Gillar verkligen Poolias satsning på Tidernas rekrytering. I december 2011 lanserade Poolia den digitala kampanjen ”Tidernas rekrytering”. Kampanjen bygger på humorn i Historiska fel-rekryteringar. 65 % har fått tips om testet via Facebook. I mitten av maj 2012 har 97000 gjort testet. Ett resultat är att Sverige saknars Doers. Men den/min profil som gjorts, ligger nu och flyter som en satellit ute i ingenstans:

en av mina vänner uppfattar mig på följande sätt

en av mina vänner uppfattar mig på följande sätt

Nedan följer några förslag på utveckling:

Skulle man kunna knyta den egna profilen till min sida under Polias sida och/eller egen profil på LinkedIn? Skulle man kunna bygga ut (eller göra en alternativ sida av)  ”min sida” så man på samma sida både generellt beskriver självskattningsverktyget innan ens egna profil visas upp. Då skulle man med samma underlag, samma sida (både på nätet och i utskrivet format), för andra både kunna beskriva testet, hur de själva skulle kunna göra testet på www.tidernasrekrytering.se och hur de kan hjälpa till att utveckla/bygga på min profil? Det vore önskvärt att göra det möjligt att senare be fler än tio att fylla i hur de uppfattar den egna profilen (initialt kan man max be tio personer om hjälp att få fram en profil, vilket är förståeligt). För att underlätta en sådan process vore det önskvärt att sidan utvecklades så att alla ännu tydligare kan se vad detta är för något.

På denna utvecklade/externa sida skulle det även kunna finnas en beskrivning av tidernasrekrytering som ett ”självskattningsstest”. Jag sätter citattecken eftersom det vore intressant att få en beskrivning vad detta är för typ av ”test”. Det är ju inte enbart (när andra också svarat) ett självskattningstest. Skillnader och likheter mellan detta test och de andra självskattningstester som Poolia använder  (som t ex Master PersonAnalys, MPA) vore också intressant att få veta mer om (min bild av MPA). Vidare vore det intressant att få en beskrivning av den teoretiska bakgrunden och (ev) koppling till Myer Briggs testet (MBTI). Poolia skriver på www.mynewsdesk.com:

Testet är av enklare slag men bygger på psykologen Jungs teorier om att det finns sexton olika personlighetstyper som ryms inom fyra huvudgrupper, realisterna, tänkarna, idealisterna och doers.

www.mynewsdesk.com redovisar Poolia den 24 maj 2012 att siffror, när de gjort en sammanvägning av 97000 gjorda tester, talar sitt tydliga språk, vi har realisterna (31%), tänkarna (27%) och idealisterna (35%), men det är få som ser sig själva som doers (7%). Intressant! Det hade varit intressant att veta vilken kategori man själv ”ingår” i.

När man idag skriver ut sin profil så blir både layouten konstig och beskrivningen knapphändig .

Som jag upplever det har Poolia (som administrerar sidan) värdens chans att göra denna typ av ”personlighetstester” (hitta gärna ett bättre ord!, speciellt för den ”personlighetsprofil” som trillar ut ur testet) lite mer lättillgängliga. Av egen erfarenhet har jag gjort denna typ av test ett antal gånger, men har varje gång upplevt att uppföljningen, analysen och användbarheten efteråt ofta blir minimal och tyvärr ofta poänglös. Poolia har världens chans (eftersom detta test är lätt att närma sig och fylla i, både för en själv och för vänner som kan tycka till) att höja ribban för hur man kan ha nytta av den självkännedom som ligger innesluten i den slutgiltiga resultatredovisningen (om man är utåtriktad eller tillbakadragen, observant eller intuitiv, tanke eller känsla och eftertänksam eller impulsiv).

Det vore bra om Poolia tydliggör att ingen profil är mer ”rätt” än någon annan. Och att ingen så att säga är instängd i sin profil, sin ”box”, utan alla kan både både vara utåtriktade och tillbakadragna (men i olika miljöer/situationer), kan både vara observanta och intuitiva (men i olika miljöer/situationer) etc. Det kan till och med vara så att man har lättare att inta den motsatta primärt föredragna egenskapen (t ex vara tillbakadragen när man primärt är utåtriktad när man vet om att man ”primärt” är utåtriktad, vara rationell när man primärt är känslomänniska etc). Det är bra att få fram just detta, ingen ska känna sig fångad i en box/profil. Men det kan vara av stor vikt att känna till vad man har sin naturliga hemvist, naturliga profil.

Kan inte Poolia öppna upp för ett forum där dessa saker kan diskuteras. Forumet skulle både kunna vara kopplat till den övergripande tidernasrekryteringsidan och ev skulle det kunna finnas en koppling till den egna profilen (om profilägaren så vill). All publicering skulle kanske vara med namn, t ex kopplat till ett LinkedIn eller Facebook konto.

Till sist: Gillar verkligen www.tidernasrekrytering.se.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s