Mårtenskolans framtid 2017

Skrev i december 2015 om ”Mårtenskolans framtid”. Det är dags för en uppdatering rörande läget hur en återuppbyggnad av Mårtenskolan ligger till i den politiska processen.

Fick den 15 november 2017 följande mejl från Monica Molin, Barn- och skolnämnd (BSN) ordförande i Lund där hon bland annat skriver: ”Nämnden har ingen anledning att fatta fler beslut kring Mårten än vi redan gjort… Och jag har bett om skyndsam hantering då vi verkligen behöver skolan på Mårtens fälad så snart som möjligt”. Hela brevet nedan: Fortsätt läsa

Mårtenskolans framtid 2015

Strax innan jul 2015 fick vi höra att det inte kommer byggas någon ny Mårtenskola på Mårtenskolans gamla mark inom överskådlig tid. Planer finns för boende för flyktingar. Och den 27 dec 2015 kunde vi i Sydsvenskan läsa att Serviceförvaltningen inte behandlat Barn- och skolnämndens önskan (områdesplanen är daterad den 10 dec 2014), om ny Mårtenskola. Beslut om att hos Servicenämnden beställa utredning och kalkyl för framtida Mårtenskolan togs vid sammanträde i Barn och skolnämnden Lunds stad den 2015-04-22. Ungefär samtidigt började en ny beställningsprocess (mer om hur denna beställningsprocess kom till), gällande lokaler!?, inom Lunds kommun gälla:  Fortsätt läsa

Roller, uppdrag och verktyg

Någon lärare sa: vi vill ha roller, uppdrag och verktyg klara för oss. En tanke som födde nedanstående tankar.

en_skola_handuppräckning

Roller och uppdrag debatteras nu mycket, och kommer säkert debatteras länge när skolan är relativt självständig, samt när det skiljer en del mellan vad den politiska ledningen och den akademiska ledningen anser i dessa frågor (se t ex vad som sägs om PBL, och hör t ex Vetandets värld i P1 från den 20 mars 2013: Sveriges extrema skolmarknad oroar forskare). Fortsätt läsa