Lokal pedagogisk planering och fem förmågor

Fem förmågor är allra vanligast i grundskolans nya styrdokument. Om lärare i alla ämnen, kanske genom sin lokala pedagogiska planering!?, fokuserar på dessa ”big 5” kommer elever lättare att nå målen, skriver Göran Svanelid som har studerat grundskolans alla kursplaner.

Varför måste varje skola ta fram egna lokala pedagogisk planeringar? Ska grundläggande mål för vad man ska lära sig i grundskolan skilja sig åt?

Fortsätt läsa