JobMatch Talent (JMT)

JobMatch Talent (JMT) är ett test där 200 frågor ska besvaras på nätet. Som resultat får man en beskrivning av 30 arbetsrelaterade egenskaper (10*3) för att på så sätt ge en bild av den som besvarat frågorna (exempel på resultat). Testet är utvecklat, enligt tillverkaren:” för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation”. Det smarta med JMT är, enligt tillverkaren, att testet kan används i hela organisationen, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå. Fortsätt läsa

Gillar verkligen www.tidernasrekrytering.se

Gillar verkligen Poolias satsning på Tidernas rekrytering. I december 2011 lanserade Poolia den digitala kampanjen ”Tidernas rekrytering”. Kampanjen bygger på humorn i Historiska fel-rekryteringar. 65 % har fått tips om testet via Facebook. I mitten av maj 2012 har 97000 gjort testet. Ett resultat är att Sverige saknars Doers. Men den/min profil som gjorts, ligger nu och flyter som en satellit ute i ingenstans:

en av mina vänner uppfattar mig på följande sätt

en av mina vänner uppfattar mig på följande sätt

Nedan följer några förslag på utveckling:

Fortsätt läsa