SiS – kvalificerad ekonomistyrning och verksamhetsutveckling

Inom Statens institutionsstyrelse, som arbetar med tvångsvård av ungdomar och missbrukare, görs viktiga insatser för utsatta personer. En verksamhet som granskas av bl a socialtjänsten. Institutionsstyrelsen erbjuder skolundervisning från första veckan. För att säkerställa effektivitet arbetas med kvalificerad ekonomstyrning och verksamhetsutveckling. Förutom sedvanlig månadsuppföljning och budgetering, ses nu nyckeltalsstrukturen  och budgetprocessen över. Målet är att integrera ekonomistyrning och verksamhetsutveckling. Du som är intresserad av ekonomistyrning och verksamhetsutveckling kan här kommentera med dina erfarenheter. Hur har ni arbetat för att integrera ekonomistyrning med verksamhetsutveckling?