Lokal pedagogisk planering och fem förmågor

Fem förmågor är allra vanligast i grundskolans nya styrdokument. Om lärare i alla ämnen, kanske genom sin lokala pedagogiska planering!?, fokuserar på dessa ”big 5” kommer elever lättare att nå målen, skriver Göran Svanelid som har studerat grundskolans alla kursplaner.

Varför måste varje skola ta fram egna lokala pedagogisk planeringar? Ska grundläggande mål för vad man ska lära sig i grundskolan skilja sig åt?

Fortsätt läsa

Lek är kreativt, lönsamt och skapar mening

Två intressanta personer lyftes fram  i P1:s Vetandets värld, Lekande lätt på jobbet: Samuel West och Lars-Erik Berg. De pratade om vikten av lek (även för vuxna) för kreativitet, lärande och skapande av mening.

Samuel West

Samuel West

Samuel West presenterar en studie som fokuserar på hur lek och lekfullheten kan främja en kreativ och innovativ arbetsplats.

På jobbet riskerar man att ses som oseriös, inkompetent och fånig om man släpper fram sin lekfullhet. Men mycket tyder på att kreativt framgångsrika människor är just de som leker på jobbet. Och motsatsen till lek är inte arbete, det är depression. Det säger Samuel West, doktorand i psykologi vid Lunds universitet. Han forskar kring om det finns ett samband mellan en lekfull arbetsmiljö och  kreativa medarbetare.

På Samuel Wests hemsida kan man bl a läsa:

We don’t stop playing because we get old; we grow old because we stop playing.”
– George Bernard Shaw

Samuel West har har skrivit boken ”Konsten att bli kåt på jobbet”.

Lars-Erik Berg berättar hur lekfullhet handlar om nyfikenhet, och leken är livsnödvändig för att vi inte ska dö mentalt, säger Lars-Erik Berg, professor i socialpsykologi vid högskolan i Skövde Han menar att alla vuxna som är engagerade i och intresserade av sina arbeten ägnar sig åt en sorts lek – och att allt finns att vinna på att försöka ha barnasinnet kvar.

Lars-Erik Berg leker

Lars-Erik Berg leker och lär oss se vikten av lek

Grupp vs Team

Är det så att en grupp har ”mer” gemensamt än ett team, eller är det tvärtom. Här är en källa som säger att ett team har gemensamma visioner etc etc. Men det finns andra som menar att team är ”tillfälligt” sammansatta grupper. Nedan utdrag ur denna källa:

Larsen, R-P (2003), Team-utveckling, skriver att teamet består av ”enskilda individer, men är samtidigt något annat och större än dessa. Det kan beskrivas som ett levande, självreglerande system lika verkligt som enskilda individer. Liksom enskilda individer kan även ett team lida av funktionsstörningar och bli neurotiska eller lida av andra störningar..” (a.a. s. 14). Larsen vill vidare begränsa ”teamet” till att omfatta projektgruppen, d.v.s. en tillfälligt sammansatt grupp som har en specifik arbetsuppgift och som ofta utför denna under en begränsad tid. Några av anledningarna att sätta samman team kan vara att Fortsätt läsa

Hur och varför lär vi oss?

Utifrån boken: Lusten att lära av Peter Gärdenfors så sände radioprogrammet Filosofiska rummet ett program med samma innehåll: Hur lär vi?

Programmet betonar att det är viktigare att se sammanhang, mönster, än enskilda fakta.

Mycket intressant! En ljudfil finns här

http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/2667257.mp3

eller här:

http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_filosofiskarummet_101010060040.mp3