Vad hindrar oss?

Fick höra en tänkvärd berättelse under en samling på jobbet. Jag väljer att citera berättelsen från www.lararnasnyheter.se:

Experimentet gick till så här:

Några apor var placerade i ett rum. Framför dem låg bananer i en hög. När aporna gick fram mot bananerna startade en vattenspridare, varpå aporna gjorde reträtt. Aporna gjorde inte fler försök att nå fram till bananerna. Inte ens när vattenspridaren stängts av.

En ny apa placerades i rummet. Vi kan kalla honom Nils. Självklart sprang Nils fram till bananerna men blev hindrad av de andra aporna. Ytterligare en ny apa placerades i rummet. Vi kan kalla honom Kalle. Kalle sprang också fram emot bananerna och blev också stoppad av de andra aporna. »Nej, inte en till! Stoppa honom!«

Bland de stoppande aporna var även Nils. Även när alla gamla apor hade bytts ut mot nya fortsatte Nils och Kalle (som själva aldrig upplevt vattenspridaren) att hålla tillbaka dem som försökte.

Vi behöver inte själva placera oss i ett rum med bananer och vattenspridare för att kunna sätta oss in i situationen. Experimentet belyser ett fenomen som vi ständigt möter. Somliga av oss möter det oftare än andra. Antingen som en som är på väg mot bananerna eller som en som håller andra tillbaka.

Det är dock osäkert hur berättelsen kan användas. Ska man våga lite mer? Eller kan den syfta till att förstå varför vi kan hållas tillbaka?

Mårtenskolans framtid

Strax innan jul 2015 fick vi höra att det inte kommer byggas någon ny Mårtenskola på Mårtenskolans gamla mark inom överskådlig tid. Planer finns för boende för flyktingar. Och den 27 dec 2015 kunde vi i Sydsvenskan läsa att Serviceförvaltningen inte behandlat Barn- och skolnämndens önskan (områdesplanen är daterad den 10 dec 2014), om ny Mårtenskola. Beslut om att hos Servicenämnden beställa utredning och kalkyl för framtida Mårtenskolan togs vid sammanträde i Barn och skolnämnden Lunds stad den 2015-04-22. Ungefär samtidigt började en ny beställningsprocess (mer om hur denna beställningsprocess kom till), gällande lokaler!?, inom Lunds kommun gälla:

Mårtenskolan är bara en av flera skolor som försenats på grund av nya beställningsrutiner i kommunen. Barn- och skolnämnden beställde en ny skola på tomten för över ett år sedan, men nu har serviceförvaltningen sökt bygglov för ett flyktingboende på samma plats.

En enig barn- och skolnämnd gjorde en beställning på en ny skola för över ett år sedan. Men i våras infördes en ny process för lokalinvesteringar och skolnämndens beställningar lämnade serviceförvaltningen över till kommunkontoret [hur är relationen mellan ”kommunkontoret” och ”kommunens lokalplaneringsgrupp”!?]

– Serviceförvaltningen borde vara medveten om att vi hade en beställning på gång. Vi hade ju redan gjort beställning enligt den gamla processen. Då känns det lite märkligt att de lägger en beställning för ett annat bygglov på samma tomt, säger Lars Hansson (L), andre vice ordförande i barn- och skolnämnd Lunds stad.

Läs mer

Blekinge skärgård

Efter att jag börjat arbeta på Trafikverket fick familjen en fin seglingsvecka med en hyrd Mamba 311 i Blekinge skärgård första veckan i augusti 2015. Vår tur blev Sternö, Tärnö, Hanö, Tjärö, Fölsö och tillbaka till Sternö. Alla öarna är mycket värda ett besök, även Tjärö (som är en vacker ö, tyvärr nu utan service, eftersom den är såld, och ingen ny ägare tillträtt).

Segling aug 2015

Segling aug 2015

Firm Commitment

Den 2 juni 2015 presenterade Claes Svensson och Gösta Wijk på ett seminarium på Executive Foundation Lund (EFL) en idé om att komma ”bort från aktieägarvärdet” (debatt i di), till intressentkapitalism, genom bland annat intressentvärdesmodellen. Har samlat lite tankar efter mötet här.

De refererar bland annat till Colin  Mayer som talar om Firm Commitment. Why the corporation is failing us and how to restore trust in it:

bara 414 som tittat per 3 juni 2015!? (kan det bero på det tidvis dåliga ljudet…). Läs mer

Fyra systemvillkor – på Wikipedia

Det Naturliga Steget [1] [2] har i samarbete med forskare [3] tagit fram fyra systemvillkor för att hållbar utveckling:

  1. Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i naturen.
  2. Förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen.
  3. Inte utsätta naturen för undanträngning med fysiska metoder.
  4. Inte hindra människor att tillgodose sina behov.

Läs mer

Skapande företagsledning

Upptäckte att jag inte hittar Richard Normann (1975) ”Skapande företagsledning” (Libris, Librarything, boktipset). Därför vill jag skriva några ord om denna klassiska bok inom företagsledning (så vi alla kan minnas denna nu svårfångade bok).

Normann, Richard (1975) Skapande företagsledning

Normann, Richard (1975) Skapande företagsledning

Normann beskrivs bland annat i tidningen Chef: ”Den svenska managementlitteraturens första stjärna får pris [2002]”. Richard Normann är bland annat känd för ha lanserat begreppet “affärsidé” (Chef, 2013)

Söker överallt, via Libris, bokfynd, litteraturmagazinet, etc, utan att finna. Boken har kommit ut i flera upplagor, men finns ingenstans. Har lagt in en ”efterfrågan” på Bokbörsen.

Boken har getts ut flera gånger, med flera ISBN, bland annat 91-0-040529-9 (1975, Aldus), 91-34-40529-1, 91-34-50600-4, 91-34-51532-1 (1993). Finns även som ljudbok.

Det verkar som Nordbok via Antikvariat.net har ett ex av Normanns bok ”Skapande företagsledning” att sälja (kodad NBO47412).  Liknande böcker.