Grupp vs Team

Är det så att en grupp har ”mer” gemensamt än ett team, eller är det tvärtom. Här är en källa som säger att ett team har gemensamma visioner etc etc. Men det finns andra som menar att team är ”tillfälligt” sammansatta grupper. Nedan utdrag ur denna källa:

Larsen, R-P (2003), Team-utveckling, skriver att teamet består av ”enskilda individer, men är samtidigt något annat och större än dessa. Det kan beskrivas som ett levande, självreglerande system lika verkligt som enskilda individer. Liksom enskilda individer kan även ett team lida av funktionsstörningar och bli neurotiska eller lida av andra störningar..” (a.a. s. 14). Larsen vill vidare begränsa ”teamet” till att omfatta projektgruppen, d.v.s. en tillfälligt sammansatt grupp som har en specifik arbetsuppgift och som ofta utför denna under en begränsad tid. Några av anledningarna att sätta samman team kan vara att Fortsätt läsa