Urberget som sprack

Ulf Söderlundsreläsning – urberget som sprack, så visades plattektonikens påverkan på vad som är land och vad som hav. Kursen har ett Skånskt perspektiv, men även hur Indien ”bildades”/skapades visades  (hur Indiens förflyttades från östra  Afrika, för 100 Mår sedan till den plats Indien har idag, för 10 Mår sedan).

Hur kontinentala jordskorpan och oceanjordskorpan omvandlas/växer till diskuterades. Om kontinentala jordskorpan nu överhuvudtaget växer (senaste tiden, senaste 1000 miljoner åren):

Kontinenterna växer till längs sina kanter genom den vulkanism och magmatism som sker ovanför aktiva subduktionszoner, och som adderar uppsmält mantelmaterial till den kontinentala jordskorpan. Detta sker i nutid exempelvis runt Stilla Havet, och en enkel modell vore därför att kontinenterna växt till kontinuerligt och med jämn hastighet från början av Arkeikum till nu, och kommer att fortsätta göra så (kurva A i figuren nedan)

Kontinenterna växer till längs sina kanter genom den vulkanism och magmatism som sker ovanför aktiva subduktionszoner, och som adderar uppsmält mantelmaterial till den kontinentala jordskorpan. Detta sker i nutid exempelvis runt Stilla Havet.

Fortsätt läsa