Om de unga, eller en ny logik?

Är de unga annorlunda, eller är det en ny logik att förhålla sig till ”de nära” och de på distans? Efter att ha tittat 15 minuter på: ”Simon Sinek Explains the Millennial Paradox”, ställde jag mig den frågan. Här är intervjun:

Fortsätt läsa

Vad motiverar oss?

Flera filmer på YouTube utgår från Dan Pinks med fleras tankar vad som motiverar oss. Se gärna dom!, och bilda dig en egen uppfattning om det är något nytt.

De benämns: Behavioral Economics of Intrinsic Motivation Remastered (5 min, tecknad), The surprising truth about what motivates us (10 min, tecknad), Daniel Pink on the surprising science of motivation (18 min), och sist men inte minst: Daniel Pink: What Really Motivates Workers (8 min).

Hur och varför lär vi oss?

Utifrån boken: Lusten att lära av Peter Gärdenfors så sände radioprogrammet Filosofiska rummet ett program med samma innehåll: Hur lär vi?

Programmet betonar att det är viktigare att se sammanhang, mönster, än enskilda fakta.

Mycket intressant! En ljudfil finns här

http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/2667257.mp3

eller här:

http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_filosofiskarummet_101010060040.mp3