SiS under omdaning

Statens institutionsstyrelse jobbar med tvångsvård av ungdomar och missbrukare, på uppdrag av socialtjänsten. Ett svårt uppdrag som ständigt utvärderas (ett exempel från 2009). Nu pågår något som kanske skulle kunna kallas omdaning, omformning av verksamheten. Tre större projekt pågår (minst): En konsult är inne och tittar på ny ledningspolicy, en annan är inne för att utvärdera organisation och ekonomistyrning (budgetprocess), och interna  grupper tittar på nya nyckeltal/kvalitetsindikatorer (målet är att koppla ett nyckeltal till varje mål inom verksamheten). Mycket intressant och spännande att från ett hörn vara med om denna resa/omdaning/omformning.