Gruppers utveckling

Här kommer Will Schutz och Susan Wheelan olika syn på grupputveckling/grupprocesser och gruppsykologi att beskrivas. Det finns många olika teorier om gruppers utveckling, gruppsykologi etc, men WLs och SLs är kanske de ”tyngsta”/vanligaste namnen. Att ha koll på grupputveckling är nödvändigt om ett företagande ska utvecklasWill Schutz och Susan Wheelan ligger bakom den vanligaste, eller ska vi kanske säga ”tyngsta” (om man med tyngsta, menar mest ”praktiska”), grupp/ledarskapskursen i Sverige, UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). (se även Psykologiguiden som också beskriver grupputveckling, UGL-akademin som beskriver Wheelans IMGD-modell).

I de modeller som beskriver hur grupper utvecklas så går en grupp under sin utveckling igenom tre eller fyra  faser (någon författare har fem steg, vi ska strax se att de alla dock liknar varandra). Will Schutz beskrev redan 1958 grupputveckling i tre faser i FIRO modellen (Fundamental Interpersonal Relations Orientation).

Fortsätt läsa