Vad är det att vara människa i det digitala samhället?

Vad är det att vara människa i det digitala samhället? Ett samtal om Jaget i det digitala samhället från Lund mellan etikforskaren Elisabeth Gerle, socialpsykologen Lasse Dencik och rättssociologen Måns Svensson.

Jaget i det digitala samhället

Jaget i det digitala samhället