Roller, uppdrag och verktyg

Någon lärare sa: vi vill ha roller, uppdrag och verktyg klara för oss. En tanke som födde nedanstående tankar.

en_skola_handuppräckning

Roller och uppdrag debatteras nu mycket, och kommer säkert debatteras länge när skolan är relativt självständig, samt när det skiljer en del mellan vad den politiska ledningen och den akademiska ledningen anser i dessa frågor (se t ex vad som sägs om PBL, och hör t ex Vetandets värld i P1 från den 20 mars 2013: Sveriges extrema skolmarknad oroar forskare). Fortsätt läsa

Klimatförändringarnas inverkan på homininernas (människans) utveckling

Här kommer klimatförändringarnas inverkan på homininernas utveckling stå i fokus. Av speciellt intresse är försöka förstå varför vi, Homo sapiens, fått så stor hjärna. Det är en lång utvecklingslinje som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Förändringar i klimatet har inverkat mycket på homininers (Homininae, en underfamilj till familjen hominider) utveckling från Ardipithecus ramidus till Homo sapiens.

Hominidernas utveckling under 5 miljoner år

Hominidernas utveckling under 5 miljoner år

Fortsätt läsa

Hur långt kan man komma med kWh/kvm?

uppvärmning av fastighet

uppvärmning av fastighet

Den 19 mars 2013 skriver en rad företagsledare, politiker och miljödebattörer gemensamt en artikel i SvD Opinion: Inga hus ska slösa med energi. De fortsätter: Dagens byggregler bör ses över. Det avgörande är att reglerna görs teknikneutrala så att samma krav ställs på alla byggnader. Först då kan vi få energieffektiva hus – på riktigt.

På Supermiljöbloggen skrevs nyligen artikeln: Strategi för energieffektiviserande renoveringar.

En undran: Hur långt kan man komma med nyckeltalet kWh/kvm? Finns det statistik, som kan redovisa, hur mycket kWh/kvm det går åt till 1) uppvärmning av bostad, 2) uppvärmning av vatten och till 3) hushållsel; för olika kategorier av byggnader, såsom hyresbostäder, radhus och friliggande villor? Vore väldigt intressant att se aktuella värden, samt hur dessa nyckeltal utvecklats de senaste 40 åren. Det vore även intressant att se hur mycket det skiljer mellan södra och norra Sverige..

Självklart ska man inte isolera fastigheter så mycket att de inte ventileras tillräckligt. Så frågan är: hur långt kommer man med kWh/kvm/år som nyckeltal?

Priset på olja

Priset på olja

Priset på olja

Priset förändras när tillgången förändras. Speciellt intressant är att följa oljepriset på till exempel: oil-price.net. (Jag skulle här velat haft en bild som automatiskt uppdateras men eftersom man tydligtvis inte kan ha javaskript här på wp så går tyvärr inte det , men klicka bara på länken ovan, eller bilden till vänster så kommer du till källan).

En svensk sida som beskriver oljans pris är ravarumarknaden.se (de har oil-price.net som källa). På den svenska sidan så förklaras även skillnaden mellan WTI Crude Oil och Brent Crude Oil. Ännu en sida är oljepris.se. Fortsätt läsa

Energibolag satsar på skiffergas, skifferolja och oljesand

Först var jag säker på att hörde hörde fel när jag i morse lyssnade på P1. Sedan visste jag inte om jag skulle bli arg, gråta, skratta eller vad jag ska göra när jag senare även läste:

”Enligt analyser från den svenska banken Nordea har världens stora olje- och gasbolag nästan helt slutat investera i förnyelsebara energikällor till förmån för skiffergas, skifferolja och oljesand. Det säger Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea.

– De senaste fem, sex åren har samtliga stora olje- och gasbolag avyttrat alla sina engagemang i förnyelsebara satsningar och fokuserar istället på renodlad fossilutvinning såsom oljesand, skiffergas och skifferolja. Man ser en snabbare väg att maximera vinsten för sina aktieägare och framförallt att skapa ekonomisk tillväxt, säger han.” (källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5471738 )

Fortsätt läsa