SiS under omdaning

Statens institutionsstyrelse jobbar med tvångsvård av ungdomar och missbrukare, på uppdrag av socialtjänsten. Ett svårt uppdrag som ständigt utvärderas (ett exempel från 2009). Nu pågår något som kanske skulle kunna kallas omdaning, omformning av verksamheten. Tre större projekt pågår (minst): En konsult är inne och tittar på ny ledningspolicy, en annan är inne för att utvärdera organisation och ekonomistyrning (budgetprocess), och interna  grupper tittar på nya nyckeltal/kvalitetsindikatorer (målet är att koppla ett nyckeltal till varje mål inom verksamheten). Mycket intressant och spännande att från ett hörn vara med om denna resa/omdaning/omformning.

Vad motiverar oss?

Flera filmer på YouTube utgår från Dan Pinks med fleras tankar vad som motiverar oss. Se gärna dom!, och bilda dig en egen uppfattning om det är något nytt.

De benämns: Behavioral Economics of Intrinsic Motivation Remastered (5 min, tecknad), The surprising truth about what motivates us (10 min, tecknad), Daniel Pink on the surprising science of motivation (18 min), och sist men inte minst: Daniel Pink: What Really Motivates Workers (8 min).

Hur och varför lär vi oss?

Utifrån boken: Lusten att lära av Peter Gärdenfors så sände radioprogrammet Filosofiska rummet ett program med samma innehåll: Hur lär vi?

Programmet betonar att det är viktigare att se sammanhang, mönster, än enskilda fakta.

Mycket intressant! En ljudfil finns här

http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/2667257.mp3

eller här:

http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_filosofiskarummet_101010060040.mp3