Lek är kreativt, lönsamt och skapar mening

Två intressanta personer lyftes fram  i P1:s Vetandets värld, Lekande lätt på jobbet: Samuel West och Lars-Erik Berg. De pratade om vikten av lek (även för vuxna) för kreativitet, lärande och skapande av mening.

Samuel West

Samuel West

Samuel West presenterar en studie som fokuserar på hur lek och lekfullheten kan främja en kreativ och innovativ arbetsplats.

På jobbet riskerar man att ses som oseriös, inkompetent och fånig om man släpper fram sin lekfullhet. Men mycket tyder på att kreativt framgångsrika människor är just de som leker på jobbet. Och motsatsen till lek är inte arbete, det är depression. Det säger Samuel West, doktorand i psykologi vid Lunds universitet. Han forskar kring om det finns ett samband mellan en lekfull arbetsmiljö och  kreativa medarbetare.

På Samuel Wests hemsida kan man bl a läsa:

We don’t stop playing because we get old; we grow old because we stop playing.”
– George Bernard Shaw

Samuel West har har skrivit boken ”Konsten att bli kåt på jobbet”.

Lars-Erik Berg berättar hur lekfullhet handlar om nyfikenhet, och leken är livsnödvändig för att vi inte ska dö mentalt, säger Lars-Erik Berg, professor i socialpsykologi vid högskolan i Skövde Han menar att alla vuxna som är engagerade i och intresserade av sina arbeten ägnar sig åt en sorts lek – och att allt finns att vinna på att försöka ha barnasinnet kvar.

Lars-Erik Berg leker

Lars-Erik Berg leker och lär oss se vikten av lek