Vindkraft på rätt plats

Lördag den 15 november 2014 var jag på Naturskyddsföreningens och Studiefrämjandets heldagskurs ”Vindkraft på rätt plats” (program, studiehandledning (41 sidor) och #vindratt på Twitter) i Hässleholm.

Så här skriver Naturskyddsföreningen om kursen (källa): Fortsätt läsa

Källkritik

Källkritik är av största vikt när det nu finns så mycket ”information” tillgänglig. Har tagit del av Fredrik Hanells fantastisk bra föreläsning i ämnet (självklart fungerar inte länken eftersom man inte har rätt till att länka till material som man inte själv har gjort, vill ju inte bli en it-brottsling).

Nu refererar jag i stället till sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4llkritik, vilket torde vara ok. Där står: Fortsätt läsa

Projekt inom Bibliotek i nätverkssamhälle

Om projektarbetet inom kursen Bibliotek i nätverkssamhället:

Inför projektarbetet ska en projektplan utformas. Denna skall innehålla information om val av digital tjänst samt val av biblioteksverksamhet/del av biblioteksverksamhet för vilken tjänsten ska utformas. En kortare diskussion om det tänkta syftet med den digitala tjänsten skall föras. Därutöver skall projektplanen innehålla en preliminär tidsplan. Projektplanen bör omfatta ca 300 ord.

Den 14 oktober förde jag fram följande projektplan. Min tolkning av uppgiften var dock inte i linje med riktlinjerna: Fortsätt läsa