Projekt inom Bibliotek i nätverkssamhälle

Om projektarbetet inom kursen Bibliotek i nätverkssamhället:

Inför projektarbetet ska en projektplan utformas. Denna skall innehålla information om val av digital tjänst samt val av biblioteksverksamhet/del av biblioteksverksamhet för vilken tjänsten ska utformas. En kortare diskussion om det tänkta syftet med den digitala tjänsten skall föras. Därutöver skall projektplanen innehålla en preliminär tidsplan. Projektplanen bör omfatta ca 300 ord.

Den 14 oktober förde jag fram följande projektplan. Min tolkning av uppgiften var dock inte i linje med riktlinjerna:

Kul att du redan börjat planera för projektet! Dessvärre verkar du inte ha uppfattat vad det är som faktiskt står som uppgift för det verksamhetsförlagda projektet, i den text du själv har klistrat in i din projektplan. Tanken är att ni studenter ska utforma en ny digital tjänst åt biblioteket ni samarbetar med, antingen en prototyp/skiss eller en tjänst som är ”live”. Det är alltså inte tillräckligt att ”studera” en verksamhet, utan du ska också försöka bidra till den verksamheten. 

Nu blev det så att jag fick en kontakt ut i ”verkligheten”. Tack Ingela! Fredag den 7 november var jag på Polhemskolans bibliotek och träffade de trevliga bibliotekarierna LottaHelene och Petra (en bild finns på  www.lund.se/Gymnasieskolor/Polhem/bibliotek). Efter att jag kommit i kontakt med Polhemskolans bibliotek förde jag den 11 november fram en helt annan projektplan

De visade bland annat sin blogg: polhembibliotek.wordpress.com (det var ännu en blogg som jag inte hittar tillbaka till nu). Vi pratade om vad mitt projekt skulle kunna vara. De sa att de funderat att ha en kanal för boktips på Instagram. De har på skolan en lärare som driver kontot #sistatimmen på Instagram: instagram.com/sistatimmen (är även möjligt att se på pinsta.me/sistatimmen). Sistatimmen har även ett twitterkonto: twitter.com/SistaTimmen.  Iden med sistatimmen är att ge en bokrecension i mikroformat (#mikrorecension: två meningar, ett citat), så där är det möjligt att hämta inspiration.

Det blev en del prat om vem som i så fall ska och kan ha rätt och möjlighet att uppdatera denna kanal. Ska och kan elever ha rätt att uppdatera kontot? Räcker det med att tagga ett inlägg med #polhemsboktips för att det ska synas i flödet? För att komma igång och testa vad som är möjligt så skapade undertecknad ett konto på Instagram som heter instagram.com/polhemsboktips / pinsta.me/polhemsboktips:

Instagramkontot

Instagramkontot

Alla Instagramkonton är kopplade till ett e-mail konto, därför skapades även: polhemsboktipss@gmail.com (medvetet felstavat).

Torsdag den 13 nov – möte med handledaren på LUX

När jag träffade handledaren på LUX diskuterade vi bl a att projektet bör ha ett tydligare syfte. Ett syfte kan svara på frågorna:

Vad: korta boktips i form av ”mikrorecensioner” ska produceras.
För vem: för gymnasieelever på Polhemsskolan.
Av vem: bibliotekspersonal och/eller (!?) gymnasieelever.
Hur: ska biblioteket skaffa egen smartphone, eller kan/ska bibliotekarierna använda egna? Ska mikrorecensionerna skrivas in på Instagramkontot efter det att X har loggat in på kontot, eller ska mikrorecensionen räknas som fullbordad om någon taggat ett inlägg med  #polhemsboktips? (den noggranne läsaren märker att länken leder till twitter, vet inte hur man länkar till taggade inlägg på Instagram, mer om denna form av ”teknikstrul” nedan).

När vi pratade om rättigheterna att använda #mikrorecension så kunde inte handledaren vare sig några juridiska eller moraliska problem att använda koncepetet, dvs att någon kan ha ensamrätt på begreppet mikrorecension i form av ”två meningar och ett citat”.

Handledaren tog upp frågan att studera skolans policydokument avseende digital kommunikation. Vem ska stå som ägare till tjänster som polhembibliotek.wordpress.com och Instagramkontot för polhemsboktips? (rent praktiskt: vem ska ha rätt att logga in, dels på själva kontot, dels på det e-mail konto som varje tjänst måste kopplas till?).

Vi talade om att tagga #mikrorecension i Instagram (samt i Twitter #mikrorecensioner). Handledaren trodde det var möjligt att tagga  #mikrorecension och #polhemsboktips och den vägen synliggöra inlägg i Instagram, vilket jag senare själv kunde se och testa. Däremot har jag fortfarande svårt att se dessa taggade inlägg ska ”hamna” på Instagramkontot för polhemsboktips. Ytterligare en komplikation är om man avser att betrakta å Instagramkontot för polhemsboktips genom mobilen eller i datorn. Inläggen och tjänsten upplevs och beter sig olika i olika plattformar! (dessutom finns flera program/appar att titta igenom, t ex instagram.com, och pinsta.me). Jag vet ärligt talat inte hur man ska komma vidare med denna teknikfråga? Men det läser sig säkert.

Jag skulle kunna utveckla och problematisera ovanstående ”teknikfråga” som kanske varande typiskt för denna typ av digital kommunikation. Speciellt om tjänsten utvecklas inom offentliga organisationer. Ska en anställd orkar komma förbi dessa hinder? Hur många har intresse av att i organisationens namn driva denna typ av extratjänster. Som vi kan se ovan så driver enskilda lärare liknande upplägg mer av personligt intresse.

Fredag den 14 nov – möte med skolbibliotekarier på Polhemsskolan

Förberedde mötet genom att se om ett taggat inlägg på Instagram, t ex #polhemsboktips, ska kunna ses på  instagram.com/polhemsboktips:

Jag undersökte även möjligheten att lägga upp bilder från datorn till Instagram, via dessolika sidor, och hittade programmet gramblr. Men för att lägga upp bilder måste de först var fyrkantiga, 650*650 pixlar, vilket kan fixas med programmet webresizer.

Jag testade själv att via datorn lägga upp bild och text på Instagram.

Sökte vidare forum där sociala medier och bibliotek diskuterades, se till exempel Facebook-sidan ”sociala medier på biblioteksbloggen”, och bloggen ”Sociala medier på bibliotek” På bloggen skrivs: texter utifrån ämnet sociala medier på bibliotek, på uppdrag av Biblioteksrådet i Stockholms län.

Väl på Polhemskolan diskuterade vi återigen om vem som ska kunna göra inlägg på instagramkontot polhemsboktips. Återigen kom vi fram till att det ska bibliotekarierna göra (däremot kommer biblioteket att uppmana eleverna att göra  #mikrorecensioner på deras egna instagramkontot och tagga inläggen med #polhemsboktips, mer om detta nedan).
Senare kunde jag notera att det första boktipset kommit in på polhemsboktips:
Första boktipset på Polhemsboktips

Första boktipset på Polhemsboktips

Vi har funderat en hel del på hur och var taggar som #mikrorecension och #polhemsboktips ska anges. Ska det vara i varje inlägg, eller ska det vara i huvudet på instagramkontot? Efter att ha titta på sista timmen, som lagt in dessa taggar i sitt huvud, så la jag in dessa taggar i huvudet på instagramkontot polhemsboktips:

Polhemsboktips Instagramkonto inkl första inlägget

Polhemsboktips Instagramkonto inkl första inlägget

Detta gör att om man är tittar på kontot via pinsta.me/polhemsboktips lätt att kan nå alla inlägg på Instagram som är taggade med  #mikrorecension och #polhemsboktips. Tanken är så att de recensioner som taggats med  #polhemsboktips och som uppfyller kravet för att vara en   #mikrorecension kommer att av bibliotekarierna lyftas in på  pinsta.me/polhemsboktips.

Så du som läser detta och taggar ett inlägg med med  #polhemsboktips och inlägget uppfyller kravet för  #mikrorecension kommer också att få inlägget inlagt på pinsta.me/polhemsboktips. Så gör slag i slag i saken gör din första   #mikrorecension du som läser dessa rader. Du kommer att bli rikligt belönad!

 Torsdag den 20 nov – första egna mikrorecensionen

La in min första egna #mikrorecension rörande en av Naturskyddsföreningens rapporter:

Naturskyddsföreningen (2014) Klimatmaxa politiken

Naturskyddsföreningen (2014) Klimatmaxa politiken

Skrev till bibliotekarierna via mail och Twitter:

Vi har pratat om att recensera även faktaböcker och då sa de att det kan och bör rymmas inom polhemsboktips.

Fredag den 21 nov – två nya ”polhemsboktips” på Instagram

Nytt polhemsboktips (taggat #polhemsboktips) på Instagram:

Kodnamn Verity

Kodnamn Verity

”Annorlunda berättelse från Andra Världskriget om de två unga brittiska kvinnorna Maddie och Julie som flyger iväg på hemligt uppdrag till Frankrike mitt under ockupationen. Boken var lite svår att komma in i men sen var den både spännande och sorglig, en bok om vänskap och mod som gjorde starkt intryck på mig. ”Borta. Ena ögonblicket skimrande grönt solksken, nästa en grå och mörk himmel. Som ett utblåst stearinljus.”
#microrecension #sista timmen #Polhemskolan #boktips
http://pinsta.me/p/858600294807760658_1554226018

Kommenterade: Kul med ny #mikrorecension på #polhemsboktips! En detalj, strukturfråga: Ska vi i början skriva: Boktitel, författare, utgivningsår. Samt de tre meningarna: ”Vad:…., ”; ”Citat:……”; Omdöme:…..”. Samt på slutet även tagga med #polhemsboktips, samt sist kanske även skriva vem som skrivit mikrorecensionen? Ännu en detalj ser att http://pinsta.me/bokstaben stavar microrecension (med ”c”), men att http://pinsta.me/sistatimmen stavar #mikrorecension.

Ännu ett nytt polhemsboktips (taggat #polhemsboktips) på Instagram:

Emmy Abrahamson

Emmy Abrahamson ”Only väg is upp”

Emmy AbrahamsonOnly väg is upp”, 2012: ”Alla Filippas drömmar går i uppfyllelse när hon flyttar till London för att utbilda sig till skådespelare, men vägen dit är krokig. Det var roligt att se London genom Filippas ögon och jag skrattade gott åt allt hon råkar ut för i denna underbara stad. ”Titta, Bridget, sa hon. Nån har tatuerat en broccoli på vaden. En broccoli!” #microrecension #sistatimmen #Polhemskolan #boktips.

Kommenterade: Kul med ny #mikrorecension på #polhemsboktips! En detalj, strukturfråga: Ska vi i början skriva: Boktitel, författare, utgivningsår. Samt de tre meningarna: ”Vad:…., ”; ”Citat:……”; Omdöme:…..”. Samt på slutet även tagga med #polhemsboktips, samt på slutet kanske även skriva vem som skrivit mikrorecensionen? Ännu en detalj ser att http://pinsta.me/bokstaben stavar microrecension, (med ”c”), men att http://pinsta.me/sistatimmen stavar #mikrorecension.

Till sist, kommentarer på kommentar; det intressant med denna typ av projekt och hur de redovisas är att alla kan del av hur tankegångar utvecklas och skrider fram, på nätet och i bloggarnas kommentarsfält, se nedan eller här.

25 nov – Följer upp hur #mikrorecensioner fungerar på nätet

Följer hur det kommer mer #mikrorecensioner på nätet, t ex den recension på instagramkontot sistatimmen av Katarina Wennstam‘s bok Skuggorna. Mikrorecensionen som gjordes den 24 november var den 145:e på instagramkontot sistatimmen (totalt hade 192 inlägg på Instagram  taggats med #mikrorecension vid samma tid).

Katarina Wennstam

Katarina Wennstam ”Skuggorna”

Tittar man vidare på taggen #katarinawennstam får man upp en mängd träffar! Katarina Wennstam måste vara en spännande författare, tänker jag, vilket gör att intresset att greppa en bok av Wennstam kan öka. Själva recensionen lyder:

Skuggorna, Katarina Wennstam, Albert Bonniers Förlag, 2014. OM: I Wennstams senaste kriminalroman behandlas frågan om kvinnovåld och vad som händer när någon vill hämnas på män som begår brott och som enligt mångas åsikt kommer undan för lindrigt med det. CITAT: Michail Fabik har blivit våldtagen analt. Men inga spår av spermier. Vår teori är att någon har använt ett föremål. Ja, typ en dildo. OMDÖME: Det är svårt att inte tycka att offren i boken får skylla sig själva, men samtidigt får den en att fundera på vad som är en rättvis bestraffning och när har dessa män, om någonsin, sonat sina brott? #skuggorna #katarinawennstam #mikrorecension

Gillar det korta formatet med tydlig struktur på en #mikrorecension: (boktitel, författare, år; OM:…; CITAT:….; OMDÖME:…. och sist några taggar). Personligen tycker jag dock det är trist att det är oklart vem på instagramkontot sistatimmen som gjort recensionen. Det hade varit enkelt att skriva under med namn sist i recensionen.

Den 25 november kan jag notera att det har kommit en ny mikrorecension av Levithan (2014) ”Världens viktigaste kyss” på polhemsboktips instagramkonto:

”Världens viktigaste kyss” av David Levithan, 2014.

Nedan mikrorecensionen av Levithan (2014) ”Världens viktigaste kyss” i sin helhet:

”Världens viktigaste kyss” av David Levithan, 2014. Efter lång förberedelse ska Harry och Craig en lördagmorgon försöka slå världsrekordet i längsta kyss. Runt dem finns människor som följer, borde följa eller inte alls följer händelsen. Det som berörde mig mest var den kollektiva berättarrösten av de tidiga dödsoffren i aids. ”Det var en utsökt ironi: Just när vi slutade vilja ta livet av oss, började vi dö. Just när vi började känna oss starka togs styrkan ifrån oss. Det får inte hända er. ” #mikrorecension #polhemsboktips

Det glädjer mig att det nu finns sex mikrorecensioner och ett inlägg om öppet hus på Polhemskolan den 22 november på polhemsboktips:

Sex mikrorecensioner sam ett övrigt inlägg på polhemsboktips per den 25 nov 2014

Sex mikrorecensioner sam ett övrigt inlägg på polhemsboktips per den 25 nov 2014

Fredag den 28 november
Möte med bibliotekarierna på Polhemsskolan. Vi pratade om rubriken till instagramkontot Polhemsboktips. Skulle det stå att det är biblioteket på skolan som ligger bakom kontot? Även om det blir så att det är bibliotekarierna som först lägger upp mikrorecensioner så är strävan att även studenters mikrorecensioner av böcker ska läggas upp på instagramkontot. Vi diskuterade även om det ska stå att det är Polhemskolan i Lund (det finns även en Polhemsskola i Gävle, stavar dock med två ”s”) i rubriken? Efter att rubriken justerats så lyder den nu :

Bibliotekets boklogg – Bokens handling och din läsupplevelse fångat i två meningar. Välj också ut ett bra citat som fångar bokens själ.

Det får inte plats mer tecken på den plats kontot presenteras. ”Lund” fick t ex inte plats. Vi kom fram till att det både är tekniskt möjligt och lämpligt att i stället geotagga varje inlägg, och på så sätt upplysa läsaren var inlägget är gjort (detta är dock inte möjligt att se på datorn, när man t ex tittar på följande mikrorecension som Petra gjort). Att namnge vem som gjort recensionen diskuterades också på mötet. Mötet kom fram till att det kan vara lämpligt att skriva under mikrorecensioner med /Förnamn (se t ex den mikrorecension som Petra gjort). Gör senare eleverna mikrorecensioner så ska det vara frivilligt om de vill skriva under med förnamn.

Vi diskuterade målsättning med den digitala tjänsten och hur och när utvärderingen av tjänsten ska göras. Bibliotekarierna är noga med att framföra att det primära målet är att få eleverna att läsa mer. Detta mål är dock svårt att mäta. Och även om det skulle skjutas till resurser för att med hjälp av t ex enkäter fråga elever hur mycket de läser, vid olika tillfällen, skulle det vara svårt att härleda en ev ökning av läsandet till mikrobloggen Polhemsboktips. Därför fann mötet att om man bara ser till antalet inlägg på mikrobloggen, så är en lämplig målsättning att skriva minst en mikrorecension i veckan, för att bloggen ska betraktas som ”levande”. Vidare strävar skolbiblioteket att ha minst 30 följare om ett halvår. Med andra ord ska mikrorecensioner på polhemsboktips utvärderas strax innan sommaren 2015 på följande sätt: 1) har minst en mikrorecension i veckan lagts upp? 2) har tjänsten minst 30 följare?

Torsdag den 11 dec

Utkast till projektrapport per 11 december som diskuterades med handledaren fredag den 12 december.

 Tisdag den 16 dec

Besökte skolbiblioteket en sista gång inom detta projekt. Efter flera möten på skolan har projektgruppen kommit fram till att det är bibliotekarierna som uppdatera instagram.com/polhemsboktips. Däremot ska elever uppmuntras att skriva mikrorecensioner och tagga dessa recensioner med #polhemsboktips.  Det räcker det med att tagga ett inlägg med #polhemsboktips för att det ska synas i det flöde som man får ut om man söker på just http://pinsta.me/tag/polhemsboktips.

De har nu börjat uppmuntra eleverna att lämna mikrorecensioner taggade med  #polhemsboktips  genom att sätta upp följande uppslag:

Få lästips och dela med dig av dina egna

Få lästips och dela med dig av dina egna

Ständiga uppdateringar av projektrapporten.

4 tankar på “Projekt inom Bibliotek i nätverkssamhälle

  1. Ja, vi kanske ska skriva titel, författare och utgivningsår. Jag gjorde det inte eftersom de två första uppgifterna framgår av bilden. Men de som använder talsyntes missar ju det. Från och med nästa boktips ska jag skärpa mig och ta med det i texten.

  2. Tack för feedback ”Polhemma”! Vi lär oss hela tiden när det gäller kommunikation via sociala medier… Det är som sagt reflektioner kring detaljer (”struktur”) när det gäller hur en #mikrorecension kan se ut. Har kanske tittat för mycket på hur SistaTimmen ser ut (som jag tycker har en bra struktur). Men vi ska kanske hitta på något eget på polhemsboktips?!

  3. Vi lär oss allt eftersom vi utnyttjar de möjligheter som finns. Vissa saker har varit svåra att diskutera eftersom vi helt enkelt inte har förstått riktigt 🙂

  4. Pingback: Bibliotek i nätverkssamhället | Kent Lundgrens ikt profil

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s