Vindkraft på rätt plats

Lördag den 15 november 2014 var jag på Naturskyddsföreningens och Studiefrämjandets heldagskurs ”Vindkraft på rätt plats” (program, studiehandledning (41 sidor) och #vindratt på Twitter) i Hässleholm.

Så här skriver Naturskyddsföreningen om kursen (källa):

Kursen utgår från Naturskyddsföreningens grundläggande inställning, att vindkraft är en förnybar energikälla som måste byggas ut om Sverige ska kunna avveckla kärnkraften och bli oberoende av fossila energikällor. Naturskyddsföreningens uppfattning är att det kan ske utan att stora naturvärden skadas eller förstörs, förutsatt att vindkraften lokaliseras till rätt områden.

Kursen sammanfattar aktuell kunskap om vindkraftens miljökonsekvenser, med fokus på hur den kan påverka biologisk mångfald och andra naturvärden. Syftet med kursen är att hjälpa grupper som vill arbeta med vindkraftsfrågor med kunskap och argument för att verka för att minimera miljöpåverkan av vindkraftsutbyggnaden.

Innehåll och medverkande  i vindkraftskurserna

  • Fåglar och vindkraft, Martin Green, Lunds universitet.
  • Fladdermöss och vindkraft, Jens Rydell, Lunds universitet.
  • Tillståndsprocesser och läget i länet, Göran Fagerström, handläggare på  Länsstyrelsen i Skåne.

Upplägget var mycket bra, intressant och lärorikt. Martin Green redogjorde för att i genomsnitt dör 2-3 fåglar per vindkraftverk per år. Mindre i slättlandskap och mer vid kusten (vid kusten kan upp till 100 fåglar per verk och år dö). Totalt dör mellan 6 000 och 30 000 fåglar i Sverige av vindkraft. Detta ska sättas i relation till hur många som dör annars i vårt samhälle (av vägar, fönsterrutor etc): 10 000 000 fåglar per år! Och då är inte de fåglar som dödas av våra katter med. Martin trodde att våra katter dödar ungefär 10 000 000 fåglar per år.

Men det finns fåglar som bör skyddas från vindkraft eftersom de är så få, och det är främst våra rovfåglar. Mellan 0,1 och 1 rovfågel per år per vindkraftverk dödas. Vi har, enl Martin Green, 235 000 häckande rovfåglar i Sverige. Detta gör att mellan 0,5 % och 5 % av landets stora rovfåglar dödas av vindkrafter per år:

Rovfåglar som dödas av vindkraft per år

Rovfåglar som dödas av vindkraft per år

Martin berättade även att det dödas mer fladdermöss (i genomsnitt 10-12 stycken per verk per år) än fåglar (i genomsnitt 2-3 stycken per verk per år) av vindkraften (källa i text, film). Dödandet av fladdermöss kan undvikas till 90 % om man stänger av verken på sensommarnätter när det är varmt och relativt vindstilla. Vilket tillståndsgivarna kräver sedan 2011 då detta blev känt (sammanfattning av rapport från 2011). Kallas fladdermusläge, eller ”batmode”. (Mer om Martin Greens forskning här)

Bra taggar och sidor om vindkraft som togs upp under dagen: @vindval, #vindval – www.naturvardsverket.se/vindval:

Vindval - kunskap om vindkraft

Vindval – kunskap om vindkraft

Vindlov.se (#vindlov på Twitter) finns också mycket fakta:

Vindlov.se

Vindlov.se

På vindlov.se beskrivs bl a följande områdens som måste beaktas innan större vindkraftsverk kan sättas upp på en viss plats (källa):

Planeringsförutsättningar

Under detta avsnitt finner du information om kommunens översiktsplan, regionala planeringsunderlag samt vindförhållanden och riksintresseområden för vindbruk. Det ges även information om elnätets uppbyggnad och anslutningsmöjligheter samt vilka regler som är viktiga att känna till rörande frågor om markåtkomst.

Infrastrukturintressen

Under detta avsnitt kan du läsa om hur infrastrukturintressen rörande totalförsvaret, civil luftfart, sjöfart, civil telekommunikation, vägar och järnvägar samt kraftledningar kan påverkas av vindkraftetableringar och hur dessa intressen ska värnas.

Natur, kultur & landskap

Under detta avsnitt görs en genomgång av vilka skyddade naturområden och värdefulla kulturmiljöer som kan vara aktuella att ta hänsyn till i samband med valet av lokalisering för vindkraftsetableringen. Information ges även om vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden.

Hälsa & säkerhet

Under detta avsnitt hittar du information om ljud, skuggor, reflexer och ljus samt information om säkerhet och riskavstånd.

Annan näringsverksamhet

Under detta avsnitt görs en genomgång av hur annan näringsverksamhet som turism, rennäring, jordbruk och skogsbruk, både påverkar och påverkas av den planerade vindkraftsetableringen.

Naturskyddsföreningens kurs, ”Vindkraft på rätt plats”, så fokuserades främst hur djur som fåglar, fladdermöss påverkas av vindkraft.

Det hade varit intressant att även ha en kurs kring hälsa och säkerhet, dvs hur ljud, skuggor och reflexer påverkar närboende. Vidare hade man med i nästa kurs mer kunnat fokusera på värdefulla kulturmiljöer som kan vara aktuella att ta hänsyn till i samband med valet av lokalisering för vindkraft, samt vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden. Kan säkert vara mycket svårare eftersom det berör Homo sapiens mer…

Annonser

One thought on “Vindkraft på rätt plats

  1. Ping: Kreativa Skåne | Tankar i tiden från Lund

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s