Ekonomin för vindkraftsverk

1) Har först tittat på ekonomin för ett vindkraftsverk på 2,3 MW. Här kan du hämta Excelbladet som jag diskuterar utifrån i nedanstående film:

2) Har även tittat på ekonomin för ett lite större vindkraftsverk (3 MW). Nu med andra data rörande kapacitetsfaktor/verkningsgrad och andra förutsättningar. Här kan du hämta Excelbladet som jag diskuterar utifrån i nedanstående film:

Meddela gärna uppdaterad information rörande investeringskostnad (i Mkr/MW eller kr/års-kWh (har nu, vad jag förstår, krupit under 12 Mkr/MW och mätt i kr/års-kWh, under 5 kr/års-kWh), underhållskostnad per år (har nu antagit drygt 100 000 kr/år), och verkningsgrad (använde först det historiska värdet 22% och mellan 30-34 % i andra upplägget/filmen), tack. Tyvärr så får man sällan ser kalkyler i ”politiska inlägg” kring energifrågor.

3) Tredje upplägget, vilket även tar med mindre vindkraftsverk på 11 kW storlek.
Här är en excelfil och nedan en video som visar på hur man kan se på lönsamheten både för större (MW) och mindre (kW) verk. Ser man till ett verk på t ex 11 kW så har jag uppgifter om att kapacitetsfaktorn/verkningsgraden ligger på 39 %. Investeringskostnaden i kr/kW är dock högre än för större, den ligger kring 47 000 kr /kW (ett verk på 11 kW kostar kring 525 000 kr exkl moms). Väger man samman kapacitetsfaktor och investeringskostnad så får man en investeringskostnad på ungefär 14 kr/års-kWh (större verk ligger kring 5 kr/års-kWh). Lönsamhet och internräntan är dock helt beroende på vilken intäkt man ska räkna per kWh. För mindre verk räknar man generellt sett med högre intäkter eftersom man även inkluderar nätavgift och vissa skatter som man slipper betala. Enligt uppgift kan man räkna med 90 öre/kWh i intäkt första året och sen räkna med att elpriset reellt ska öka med 3 % per år (till det dubbla efter 25 år, verkets tekniska och ekonomiska livslängd); medelpriset blir då 131 öre per kWh. Internräntan blir då ungefär 8 %, dvs kan du låna 525 000 kr under 8 % ränta så går investeringen precis ihop. Har sett en annan uträkning där man tjänar 344 000 kr om man satar på ett vindkraftsverk på 11 kW och med ovanstående indata, om man räknar med att kunna låna till 3 % ränta efter skatt. Mer om detta i excelfil och video nedan:

Ska här på slutet beröra det här hur mycket det kostar samhället att uppföra vindkraftsverk. Alltid lurigt med ”samhällskostnader”, vad är det eg som menas? Jag har antagit att det är kostnaden (som är en intäkt för vindkraftsägaren) för elcertifikat som avses. Har vidare antagit att denna kostnad/intäkt är 20 öre/kWh. Har också antagit att detta system kvarstår under ett vindkraftens livslängd som antagits till 25 år. Vidare är det populärt att visa denna kostnad per individ i Sverige (eller hushåll). Då visas nedan att kostnaden för elcertifikat per individ om man antar en utbyggnadstakt på 3 TWh per blir 132 kr/individ/månad.

”samhälls”kostnad för vindkraft

Det kan noteras att kostnaden för elcertifikat är lika stor som investeringskostnaden. Hur kan det komma sig? Jo, jag har inte räknat med ränta i exemplet ovan. Det är samma sak som att säga att intäkterna för elen betalar räntan. Eller avskrivningen av verket kostar 20 öre/kWh utan hänsyn till ränta. Detta får vi också genom att dividera investeringskostnaden mätt i kr/års-kWh som vi antagit till 5 kr/års-kWh (vilket är ett högst rimligt värde idag, men ni läsare får gärna komma med ny input) med (ekonomiska) livslängden 25, vilket blir just 20 öre/kWh. Mer om denna uträkning, samt annan vindkraftsstatistik, på min Storify-blogg.

Kort sammanfattning: Nu är ett normalt stort vindkraftsverk på 3 MW, investeringskostnad ung 42 Mkr, kapacitetsfaktor 30 %, vilket gör drygt 5 kr/års-kWh. Lönsamheten (internräntan) är beroende av intäkterna från elen:

Lönsamhet (internränta) för 3 MW vindkraftsverk

Lönsamhet (internränta) för 3 MW vindkraftsverk

Mindre verk kan vara svåra att enbart mäta i ekonomiska termer. De som köper ett 11 kW vindkraftsverk som producerar kring 38000 kWh per år är ofta ute även andra värden, t ex vara fri och oberoende. Till viss del kommer dessa andra värden in i kalkylen eftersom man slipper betala vissa (!?) skatter och nätavgifter. Med ett mindre verk kan du bli oberoende av extern stor elleverantör, slippa vissa nätavgifter, dvs räkna med högre intäkt per kWh.

Har fått bra indata från Mattias Carlsson och Anton Steen. Se även tumblr och wiki-sida med ungefär samma innehåll.

Ovanstående finns även sammanfattat på Lino: linoit.com/users/kentlundgren/canvases/Vindkraft En tjänst på nätet som ser ut som en anslagstavla. Tavlan kan antingen vara privat, öppen för Lino-medlemmar, eller helt öppen. Jag har valt att ha den helt öppen för att underlätta för kommentarer. Testa gärna!

Till sist visas nyckeltal för vindkraft (bit.ly/vindkraftnyckeltal) i Sverige 2012, 2013, samt 2012Ack (all vindkraft i Sverige till och med sista dec 2012) samt 2013Ack (all vindkraft i Sverige till och med sista dec 2013). Det är som färgat gult är indata, färgat orange är antagna värden och gråmarkerat är utdata (beräknat):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m-yrsWl7KlD6WSjPOHdStE76IE8q–R6tfVZKVJLJbk/edit?usp=sharing

2 tankar på “Ekonomin för vindkraftsverk

  1. Tack Mattias för kommentar och nya indata. Som du säger så verkar det som investeringskostnaden räknat per års-kWh har pressats under 5 kr/års-kWh numera. Vidare står indirekt att verkningsgraden (hur många MWh man får av teoretiskt max, dvs MWh/(MW*8760)) för Arise ligger på 29 % (ackumulerat för alla verk ligger detta värde på 22 %). Återigen tack för nya indata!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s